۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ شنبه تا پنج شنبه
۰۳۴-۳۲۴۷۳۹۴۸ info@atiaan.com
شخص ثالث
بیمه ایران
خودرو
{{form.brand.name}} {{form.model.name}} {{form.madeDate.name}}
شروع بیمه نامه قبلی
{{form.startDate|persianNumber}}
پایان بیمه نامه قبلی
{{form.endDate|persianNumber}}
تخفیف ثالث
{{form.salesDiscount.name}}
تخفیف حوادث راننده
{{form.driverDiscount.name}}
مبلغ
{{calculator(form.model.cylinder, form.salesDiscount.id, form.driverDiscount.id, form.madeDate.id, form.damage.id)|persianCurrency}} تومان
لطفا از بیمه نامه فعلی خود عکس گرفته و بارگذاری کنید
تصویر بیمه نامه بارگذاری شد.

درخواست بیمه نامه شما با موفقیت ثبت شد

شما میتوانید از طریق پنل کاربری سفارش خود را پیگیری نمایید

پنل کاربری